Tiếng Việt
Hotline : (028) 39816230 - 39816231

BẢNG BÁO GIÁ LỒNG ĐÈN TẾT 2020

                             Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Mới

                                   Địa chỉ: 1068 Tạ Quang Bửu, Phường 06 Quận 08

 

                                   Hotline : 028 3981 6230- 3981 6231 P. KD

 

BẢNG BÁO GIÁ LỒNG ĐÈN TẾT 2020 

   

STT

Tên hàng

Đvt

Giá bán

1

ĐÈN LỒNG  CHÙA 1 CỘT ĐẠI (TRUNG)

CÁI

               70.000

2

ĐÈN LỒNG  CHÙA 1 CỘT TIỂU

CÁI

               80.000

3

ĐÈN LỒNG GỢN SÓNG

CÁI

               64.000

4

ĐÈN LỒNG IQ A12

CÁI

               28.000

5

ĐÈN LỒNG NHÀ RÔNG TRUNG

CÁI

               49.000

6

ĐÈN LỒNG PHẬT ĐẢN 6 CÁNH HOA ĐỎ

CÁI

               90.000

7

ĐÈN LỒNG PHẬT ĐẢN BA LÁ BỒ ĐỀ

CÁI

               75.000

8

ĐÈN LỒNG PHẬT ĐẢN QUAN ÂM

CÁI

               65.000

9

ĐÈN LỒNG PHẬT ĐẢN QUỐC TỬ GIÁM TIỂU

CÁI

               80.000

10

ĐÈN LỒNG TRANG TRÍ QUỐC TỬ GIÁM TRUNG

CÁI

             120.000

11

ĐÈN LỒNG PHẬT ĐẢN SEN VIỆT (TRUNG)

CÁI

               95.000

12

ĐÈN LỒNG PHẬT ĐẢN THÁP 4 MẶT 2

CÁI

               80.000

13

ĐÈN LỒNG PHẬT ĐẢN VU LAN

CÁI

               65.000

14

ĐÈN LỒNG QUỐC TỬ GIÁM TRANG TRÍ TIỂU

CÁI

               80.000

15

ĐÈN LỒNG TẾT 3M SẮC XUÂN

CÁI

               70.000

16

ĐÈN LỒNG TẾT ÂM DƯƠNG ĐÀO ĐẠI

CÁI

             120.000

17

ĐÈN LỒNG TẾT ÂM DƯƠNG ĐÀO TIỂU

CÁI

               60.000

18

ĐÈN LỒNG TẾT ÂM DƯƠNG ĐÀO TRUNG

CÁI

               79.000

19

ĐÈN LỒNG TẾT ÂM DƯƠNG MAI ĐẠI

CÁI

             120.000

20

ĐÈN LỒNG TẾT ÂM DƯƠNG MAI TIỂU

CÁI

               60.000

21

ĐÈN LỒNG TẾT ĐẠI

CÁI

               88.500

22

ĐÈN LỒNG TẾT ĐÀO VIỆT

CÁI

               85.000

23

ĐÈN LỒNG TẾT LỤC BÌNH ĐÀO

CÁI

               92.000

24

ĐÈN LỒNG TẾT LỤC BÌNH MAI

CÁI

               92.000

25

ĐÈN LỒNG TẾT LỤC GIÁC XUÂN

CÁI

               70.000

26

ĐÈN LỒNG TẾT MAI VIỆT

CÁI

               85.000

27

ĐÈN LỒNG TẾT NÓN LÁ ĐÀO

CÁI

               92.000

28

ĐÈN LỒNG TẾT NÓN LÁ MAI

CÁI

               92.000

29

ĐÈN LỒNG TẾT PHÁT TÀI ĐÀO

CÁI

               85.000

30

ĐÈN LỒNG TẾT TIỂU

CÁI

               50.000

31

ĐÈN LỒNG TẾT TRÒN ĐỎ XUÂN ĐÀO ĐẠI

CÁI

             100.000

32

ĐÈN LỒNG TẾT TRÒN ĐỎ XUÂN MAI ĐẠI

CÁI

             100.000

33

ĐÈN LỒNG TẾT TRÒN ĐỎ XUÂN MAI TRUNG

CÁI

               55.000

34

ĐÈN LỒNG TẾT TRUNG

CÁI

               65.500

35

ĐÈN LỒNG TẾT TRUNG THU 

CÁI

               20.000

36

ĐÈN LỒNG TẾT TÚ CẦU ĐÀO ĐẠI

CÁI

             104.000

37

ĐÈN LỒNG TẾT TÚ CẦU ĐÀO TIỂU

CÁI

               62.000

38

ĐÈN LỒNG TẾT TÚ CẦU ĐÀO TRUNG

CÁI

               85.000

39

ĐÈN LỒNG TẾT TÚ CẦU MAI ĐẠI

CÁI

             104.000

40

ĐÈN LỒNG TẾT TÚ CẦU MAI TIỂU

CÁI

               62.000

41

ĐÈN LỒNG TẾT TÚ CẦU MAI TRUNG

CÁI

               85.000

42

ĐÈN LỒNG TRUNG THU M07 (XE DORAEMON)

CÁI

               27.980

43

ĐÈN LỒNG TT HOA HỒNG 5 TẦNG

CÁI

             150.000

44

ĐÈN LỒNG TT HOA HỒNG ĐẠI

CÁI

               64.000

45

ĐÈN LỒNG TT HOA HỒNG TIỂU

CÁI

               36.000

46

ĐÈN LỒNG TT HOA HỒNG TRUNG

CÁI

               48.000

47

ĐÈN LỒNG TT HOA SEN 5 CÁNH

CÁI

               52.000

48

ĐÈN LỒNG QUỐC HOA SEN TRUNG HỒNG
(KHÔNG HỘP)

CÁI

             140.000

49

ĐÈN LỒNG TT IQ A12

CÁI

               28.000

50

ĐÈN LỒNG TT IQ A14

CÁI

               34.000

51

ĐÈN LỒNG TT IQ B17

CÁI

               36.000

52

ĐÈN LỒNG TT IQ C24

CÁI

               46.000

53

ĐÈN LỒNG TT IQ D37 TÍM

CÁI

               75.000

54

ĐÈN LỒNG TT IQ D37 TRẮNG

CÁI

               75.000

55

ĐÈN LỒNG TT IQ D37 VÀNG CHANH

CÁI

               75.000

56

ĐÈN LỒNG TT IQ D37 XANH LÁ

CÁI

               75.000

57

ĐÈN LỒNG TT IQ D37 XANH NGỌC

CÁI

               75.000

58

ĐÈN LỒNG TT IQ D37 XANH CHUỐI

CÁI

               75.000

59

ĐÈN LỒNG TT IQ E50 ĐỎ

CÁI

             120.000

60

ĐÈN LỒNG TT IQ E50 HỒNG

CÁI

             120.000

61

ĐÈN LỒNG TT IQ E50 TÍM

CÁI

             120.000

62

ĐÈN LỒNG TT IQ E50 XANH DƯƠNG

CÁI

             120.000

63

ĐÈN LỒNG TT IQ E50 XANH LÁ

CÁI

             120.000

64

ĐÈN LỒNG TT IQ F95

CÁI

             570.000

65

ĐÈN LỒNG TT NGÔI SAO KHUÊ ĐẠI

CÁI

               92.000

66

ĐÈN LỒNG TT NGŨ HOA CẦU ĐẠI

CÁI

               60.000

67

ĐÈN LỒNG TT NGŨ HOA CẦU TIỂU

CÁI

               41.000

68

ĐÈN LỒNG TT NGŨ HOA CẦU TRUNG

CÁI

               48.000

69

ĐÈN LỒNG TT NÓN LÁ ĐẠI

CÁI

               74.000

70

ĐÈN LỒNG TT NÓN LÁ TIỂU

CÁI

               47.000

71

ĐÈN LỒNG TT QUỐC HOA
HOA SEN ĐẠI (HỒNG ĐẬM) KHÔNG HỘP

CÁI

             180.000

72

ĐÈN LỒNG TT QUỐC HOA
HOA SEN ĐẠI (HỒNG NHẠT)

CÁI

             180.000

73

ĐÈN LỒNG TT QUỐC HOA
 HOA SEN TIỂU

CÁI

               80.000

74

ĐÈN LỒNG TT QUỐC HOA
HOA SEN TRUNG (HỒNG ĐẬM)

CÁI

             140.000

75

ĐÈN LỒNG TT QUỐC HOA
 HOA SEN TRUNG (TRẮNG)

CÁI

             140.000

76

ĐÈN LỒNG TT RỦ

CÁI

               42.000

77

ĐÈN LỒNG TT TAM GIÁC

CÁI

               47.000

78

ĐÈN LỒNG TT TẾT 3D

CÁI

               44.000

79

ĐÈN LỒNG TT THƯ PHÁP LỚN

CÁI

               97.000

80

ĐÈN LỒNG TT THƯ PHÁP NHỎ

CÁI

               65.000

81

ĐÈN LỒNG TT TÚ CẦU TIỂU B20

CÁI

               42.000

82

ĐÈN LỒNG TT TỨ GIÁC NOEL

CÁI

               47.000

83

ĐÈN LỒNG TT VU LAN

CÁI

               70.000

 

Giấy phép kinh doanh số: 0303271979 -Cấp ngày: 18/03/2004 - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM
Người đại diện: Ông LÂM AN DẬU